Юридически консултации

  • Юридически консултации по изработка и допълнение на договори
  • Регистрация на търговски дружества; Промяна на обстоятелства на регистрирани дружества; Ликвидация; Продажба на дружествени дялове и търговски дружества;
  • Регистрация на търговска марка