За нас

1Кредатор ООД е дружество с ограничена отговорност, специализирано в събиране и възстановяване на просрочени задължения, както от юридически, така и от физически лица на територията на Република България.

В нашата фирма работят доказали се професионалисти в тази област с дългогодишен опит, които могат да помогнат за разрешаване на Вашите проблеми успешно, законосъобразно, обективно, бързо и ефективно.

Вие ще получите висококачествени услуги в областта на извънсъдебното и съдебното събиране на просрочени задължения, както и възможност за сключване на застраховки финансови рискове, чрез нашия партньор ЗАД “Асет иншурънс”АД, като по този начин ще се подпомогне развитието на бизнеса и отношенията между търговските дружества и няма да бъдете зависими от Вашите контрагенти и тяхното финансово състояние. Ако сте наши клиенти ще се възползвате от преференциални условия при сключване на застрахователни договори.

Цели на нашата работа:

  • да получим нашето възнаграждение от Вашите длъжници, което Ви спестява разходи по събиране на просрочените задължения.
  • в случай, че не успеем да върнем Вашите пари - всички усилия и действия по извънсъдебната процедура са изцяло за наша сметка.
  • да сте информирани за развитието на всеки един от Вашите случаи – до 48 часа след запитване от Ваша страна ще получавате сведения по ел. поща. 
  • да получите всички възможности и услуги за събиране на просрочените Ви вземания на едно.
  • да получите подробно становище от наша страна, пълно проучване на длъжника, шансовете за събиране на задължението по съдебен път и т.н., за да вземете информирано решение за последващи действия.